متن قرارداد نمایندگی فروش نرم افزار

ماده ۱- طرفین قرارداد نمایندگی رسمی : این قرارداد بین
الف- آقای …………………… فرزند ………………… به شماره ملی ………………… به نشانی ………………………………………………………………………… تلفن همراه ………………… به شماره ثابت ………………… که کار بازاریابی، فروش، نصب، آموزش و پشتیبانی محصولات شرکت بیتانیک سیستم را برعهده دارند و منبعد نماینده نامیده می‌شود و
ب- شركت بیتانیک سیستم به شماره ثبت ۱۸۴۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۴۲۴۷۰ و کد اقتصادی ۴۱۱۶۳۷۹۹۴۴۳۹ و به آدرس: بندرعباس – بلوار سید جمال الدین اسدآبادی – چهارراه سازمان – ساختمان زرتشت – طبقه ۵ – واحد ۱۷ و شماره تماس ۰۷۶۳۳۱۱۸ که منبعد کارفرما نامیده می‌گردد و طرفین ملزم به اجرای دقیق مفاد آن می‌باشند.

ماده ۲- موضوع قرارداد
بازاریابی، نصب، پشتیبانی و آموزش نرم افزار های شرکت بیتانیک سیستم

ماده ۳- مدت قرارداد نمایندگی رسمی:
مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ………………… به مدت یکسال شمسی می‌باشد که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود . لازم به ذکر است که تعهدات باقی‌مانده به مشتریان از سوی نماینده با اتمام قرارداد فیمابین پایان نمی‌یابد و نماینده موظف به اجرای تمامی تعهدات خود تا پایان قرارداد تمامی مشتریان قبلی خود می باشد.

ماده ۴- قیمت و درصد تخفیف قرارداد
حق الزحمه نماینده به این روش محاسبه می گردد :
سقف فروش توسط نماینده پورسانت از فروش پورسانت از نصب، آموزش و پشتیبانی
از یک عدد فروش تا ۲۰ عدد توسط نماینده یا زیر مجموعه مربوط به ایشان ۲۰% ۱۵%
از بیست و یکمین فروش تا ۳۰ عدد توسط نماینده یا زیر مجموعه مربوط به ایشان ۲۵% ۱۵%
از سی و یکمین فروش تا ۴۰ عدد توسط نماینده یا زیر مجموعه مربوط به ایشان ۳۰% ۱۵%
از چهلمین فروش به بعد توسط نماینده یا زیر مجموعه مربوط به ایشان ۳۵% ۱۵%
(جدول ۱)
تبصره ۱: کارفرما می‌تواند به صورت موقت و در بازه‌های زمانی مشخص ( همچون برگزاری نمایشگاه‌ها) قیمت محصولات را درصدی کاهش و یا افزایش دهد. در این بازه‌ها سهم نماینده به نسبت قیمت روز محصول محاسبه خواهد شد. تغییر قیمت موقت به اطلاع همکاران خواهد رسید.
تبصره ۲: در صورتیکه قیمت محصولی بطور قطعی تغییر یابد ، این موضوع توسط کارفرما به اطلاع نماینده خواهد رسید و در قالب متمم به قرارداد نمایندگی رسمی افزوده خواهد شد.
تبصره ۳ : مبلغ حق الزحمه به صورت زیر محاسبه میگردد.
سهم نمایندگی = (جمع کل فاکتور – مالیات بر ارزش افزوده – تخفیفات داده شده) * درصد نمایندگی طبق جدول ۱

ماده ۵ – نحوه پرداخت :
۱- در صورتی که مبلغ توسط نماینده به حساب کارفرما واریز شد طی حداکثر ۲۴ ساعت از زمان پرداخت، حساب کاربری ایشان به اندازه مبلغ واریزی + سود درصد نمایندگی شارژ می گردد.
۲- در صورتی که مشتری مبلغ قرارداد را مستقیماً به حساب شرکت واریز نمود، شرکت طی حداکثر ۷ روز کاری مبلغ حق الزحمه نماینده را به حساب ایشان واریز می نماید. شماره حساب رسمی نماینده که کلیه واریزی های شرکت به آن انجام میگردد : به شماره حساب …………………………….. به شماره شبا …………………………………… و شماره کارت …………………………………. بانک …………… شعبه …………………..
ماده ۶ – تعهدات نماینده
۱- نماینده مجاز به حذف نام کارفرما از Copyright محصول نمی‌باشد.
۲- نماینده موظف است هرگونه موارد درخواستی مشتری که اضاف بر موضوع قرارداد بوده و مربوط به نرم افزارهای نماینده باشد را به اطلاع کارفرما رسانیده تا ایشان این موضوع را به قرارداد ایشان اضاف نماید و کشف عدم رعایت این بند توسط کارفرما عملاً شرایط فسخ قرارداد را تلقی نموده و کارفرما مختار است از محل ضمانت های نماینده اعمال جبران خسارت نماید.
۳- نماینده موظف است نصب، آموزش و پشتیبانی از محصولات فروش رفته کارفرما را پس از عقد قرارداد با مشتری، به مدت یکسال شمسی انجام دهد. موارد پشتیبانی که نماینده متعد به اجرای آن است اعم از نصب ویندوز و نصب درایور ها، نصب مجدد نرم افزار، مشکلات شبکه و مشکلات سخت افزاری می باشد، که نماینده باید حدالمقدور این مشکلات را به صورت راه دور و حداکثر ۲۴ ساعت پس از درخواست مشتری حل و فصل نماید و در صورت عدم حصول نتیجه موظف به ارسال نیرو به صورت حضوری جهت رفع مشکل ایجاد شده می باشد.
۴- تمامی قرارداد های منعقد شده با مشتریان نماینده می بایست بر روی سربرگ شرکت بیتانیک سیستم و با مهر ارسالی شرکت برای نماینده منعقد گردد و الزاماً اصل قرارداد ها (هارد کپی) به صورت ماهیانه و در انتهای هر ماه به آدرس دفتر مرکزی شرکت بیتانیک سیستم ارسال گردد.
۵- نماینده متعهد میگردد دوره های آموزش بازاریابی را بصورت آنلاین برای نماینده های مستقیم زیر مجموعه خود برگزار نماید.
تبصره ۴: چنانچه نماینده پس از عقد قرارداد و فروش یک نرم افزار با مشتری، بهر دلیلی نتواند در زمان مشخص شده نصب و آموزش آن نرم افزار را انجام دهد، کارفرما می‌تواند به صورت یک جانبه آن قرارداد را فسخ نماید و به یکی دیگر از نمایندگان واگذار نماید همچنین تمام امتیازات و سود حاصل از آن قرارداد + ۱۰% جریمه از حساب کاربری ایشان کسر میگردد.
تبصره ۵ : نارضایتی مشتریان نماینده از نحوه ارائه خدمات ایشان تنها ملاک تعیین عملکرد پشتیبانی ایشان میباشد و نارضایتی بیش از ۲۰% مشتریان نماینده و یا عدم پیگیری پشتیبانی مشتریان بیش از یک ماه شمسی این حق را به کارفرما می دهد که از محل مطالبات ایشان ضرر و زیان حاصله را جبران نماید و در صورت تکرار این مورد پس از دو بار اخطار کتبی کارفرما به نماینده، کارفرما مختار می باشد قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ شده اعلام نماید.
ماده ۷ – تعهدات کارفرما
۱- کارفرما متعهد می شود پرداخت حق الزحمه نماینده را در تاریخ مذکور در ماده ۵ واریز نماید.
۲- کارفرما متعهد می شود قراردادهای شماره خورده و پکیج های نرم افزار را حد اکثر ۹۶ ساعت پس از درخواست نماینده به ایشان تحویل دهد.
۳- کارفرما متعهد میگردد دوره های آموزش بازاریابی را بصورت آنلاین برای نماینده های مستقیم خود برگزار نماید.
۴- کارفرما متعهد میگردد در شرایط عادی به هیچ عنوان با نماینده ها و فروشندگان زیر مجموعه نماینده ارتباط غیر از کانال مشخص شده توسط نماینده بر قرار ننماید و بصورت تمام و کمال رعایت سلسله مراتب را نماید.
۵- کارفرما متعهد به برطرف نمودن مشکلات فنی و آپدیت نرم افزار به صورت دوره ای می باشد، تاریخ این آپدیت ها در سایت همیارطب یا پنل نمایندگی به اطلاع نماینده خواهد رسید.
ماده ۸- موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن آن
در صورتی که فسخ قرارداد منجر به وارد آوردن خسارت به کارفرما گردد نماینده موظف به جبران آن خواهد بود. چنانچه به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده طرفین قرارداد ، به علت وقوع اتفاقاتی که در عرف حقوقی به آن فورس ماژور می‌گویند ، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات و وظائف موضوع این قرارداد امکان‌پذیر نباشد، مادام که موانع ذکر شده برطرف نشده باشند، عدم انجام تعهدات مزبور تخلف از مفاد این قرارداد محسوب نمی‌گردد و در این صورت طرفین ضمن اعلام کتبی مراتب مزبور ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وقوع ، می‌توانند با توافق یکدیگر به مدت قرارداد افزوده و یا آن را فسخ نمایند. در حالت فورس ماژورهیچ یک از طرفین حق هیچ‌گونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت. در صورت عدم اعلام و رسیدن به توافق ، ظرف مهلت تعیین‌شده فوق‌الذکر ، کلیه مسئولیت‌ها و جبران خسارت وارده به طرف دیگر بر عهده متخلف از مفاد این ماده می‌باشد.
تبصره ۶ : در صورت فسخ قرارداد با نماینده، تمامی نماینده های زیر مجموعه ایشان کماکان با شرکت ادامه همکاری دارند و نماینده هیچگونه حقی بر اتمام همکاری ایشان با شرکت را ندارد.
ماده ۹- سایر شرایط قرارداد :
حقوق و مالکیت فکری و معنوی ناشی از قرارداد شامل مواردی همچون Copyright ، Source Code ، حق‌اکتشاف ، لیسانس دانش‌فنی ، مستندات‌ فنی ، حق‌تالیف و امثال آنها و کلیه استفاده‌های متصوره از این نتایج در حال و آینده متعلق به کارفرما می‌باشد
تبصره ۷ : تعهد و رعایت حقوق فکری بصورت مستمر و دایمی بوده و با اتمام کار و اختتام قرارداد به پایان نمی‌رسد.

ماده ۱۰- حل اختلاف
در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قرارداد ، هیات حل اختلاف مرکب از فردی از طرف نماینده ، و فردی از طرف کارفرما و داور مرضی‌الطرفین ، اختلاف بوجود آمده را بررسی و نسبت به حل و فصل آن اقدام می‌نمایند. در صورت عدم حصول توافق ظرف مدت یک ماه ، موضوع به مراجع ذیصلاح قانونی کشور ارجاع می‌گردد
تبصره ۸: هرگاه یکی از طرفین نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد ضروری است موضوع را کتباً ( ظرف مدت یک هفته ) به طرف مقابل ابلاغ کند در غیر این‌صورت کلیه نامه‌ها و اوراق و اظهارنامه‌ها به نشانی قبلی ارسال و ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.
تبصره ۹ : محل ضمانت آقای …………………………………………….. چک / سفته به شماره(های) …………………………………………….. مبلغ تا حداکثر دویست میلیون ریال می باشد.
این قرارداد در ۱۰ ماده ، ۹ تبصره و ۲ نسخه تنظیم‌شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

 

مهر و امضاء کارفرما  : …………………………..                             امضاء و انگشت نماینده : ………………………….

برگشت به بالا