رفتن به محتوای اصلی
مشاوره رایگان 07633118
مدیریت و حسابداری شرکتهای بیمه اصلی و تکمیلی

یکی از مشکلات مطب ها و یا کلنیک ها تهیه گزارش دقیق مربوط به شرکت های بیمه طرف قرارداد است. در نرم افزار همیار طب این لیست طبق پذیرش های انجام شده از بیماران بصورت خودکار و طبق استاندارد های اداره بیمه مرکزی تهیه می گردد و قابل ارائه به ادارات بیمه طرف قرارداد است. همچنین نرم افزار امکان کار کردن با بیمه های تکمیلی را نیز در اخـتیار کاربر قــرار می دهد. گزارشگیری راحت، محاسبه اتوماتیک سهم بیمه و بیمار و قابلیت فرمول دهی به نرم افزار، از امکانات دیگری است که در نرم افزار همیارطب برای این بخش در نظر گرفته شده است.

برگشت به بالا