مدیر داخلی کلینیک

مدیر داخلی کلینیک و وظایف آن

فهرست مطالب

هر شرکت یا ارگانی نیاز به یک مدیر داخلی برای یکسری کارها دارد که برای انتخاب مدیر داخلی باید یک فرد مطمئن و جدی را انتخاب کنند. مدیر داخلی کلینیک باید ارتباط مستقیم با مدیر کل داشته باشد تا هر اتفاقی رخ میدهد به مدیر کل گزارش دهد.

مدیر در کنار کارکنان باید باشد تا در نحوه کار کارکنان نظارت داشته باشد تا اگر اشتباهی رخ داد به کارکنان تذکر دهد و کنترل مجموعه در شرکت یا سازمان به عهده مدیر داخلی میباشد. افراد بسیاری در سمتهای مختلف و با عناوین متفاوت با حوزه مدیریت روبرو هستند که یکی از این عناوین آشنای  با وظایف مدیر داخلی است. سمت سازمانی مدیر داخلی یکی از حیاتی ترین سمتها  در حوزه سازمانی است که موجب پیشرفت و رشد آن سازمان میشود .مدیر داخلی هماهنگ کننده بین مقامات ارشد سازمان یا شرکت با کارمندان بوده و باید که از ریزترین مسایل در محیط کار خود و درگیری با کارکنان آگاهی داشته باشد و از سویی باید وظیفه گزارش رسانی را بدون هیچ کم و کاستی بطور کامل به انجام برساند .

مدیر داخلی کلینیک

حوزه ارتباطی در کار مدیر داخلی کلینیک  پزشکی چیست ؟

شرایط کاری وسیع مدیر داخلی کلینیک در دو بخش قابل بررسی است:

۱- اولین بخش در حیطه ارتباطات درون سازمانی است یعنی مدیر داخلی کلینیک نقطه مرکزی سازمان است و بیشتر همانگی ها ، پیامها و امور اجرایی و اداری و پیگیری ها زیر نظر مدیر داخلی میباشد. پس از سمت مدیرعامل، مدیر داخلی کلینیک گسترده ترین حوزه ارتباطی را در اختیار دارد ،پس باید از پایین ترین تا بالاترین رده سازمانی، وظایف های مرتبط با آنان، نوع درخواست ها، حوزه های شغلی و استخدامی و بسیاری موارد دیگر آگاهی داشته باشد.

۲- دومین بخش کاری مدیر داخلی کلینیک مربوط به ارتباطات برون سازمانی است: تمامی این وظایف در گرو آداب معاشرت و برقراری ارتباط صحیح و کارای مدیر داخلی با سازمان ها و خدمات در ارتباط است. پس بایستی بتواند  با اتخاذ ارتباطات صحیح، امور سازمانی را در هر زمان و در هر موسسه دیگری پیگیری کند و از گره و مسائل موجود در روند انجام کار در سازمان های بیرونی آگاهی پیدا کند و در کمترین زمان ممکن در جهت رفع آنها تلاش کند.

ویژگی های شخصیتی مناسب در حیطه کار مدیر داخلی کلینیک چیست ؟

مدیر داخلی کلینیک باید برای یاد گیری روحیه مشتاقی داشته باشد  و به یادگیری نرم افزارهای مختلف و مرتبط و یا زبان های مختلف اشتیاق نشان دهد تا بتواند ارتباط موثری با درون و بیرون سازمان برقرار کند. سازگاری و انعطاف پذیری مدیر داخلی از جمله مهمترین ویژگی شخصیتی اشاره کرد.  ممکن است در ساعات غیر ارادی یا روزهای تعطیل نیاز باشد که از سازمان مربوطه نظارت کند و مسائل موجود را رفع و رجوع کند.

به عبارتی  مدیر داخلی کلینیک همانند یک پزشک بایستی همیشه برای خدمت رسانی آماده باشد.

یک مدیر داخلی بایستی حتما منظم و دقیق باشد، بعلت ارتباطات پیچیده و مختلط در هم، نیاز به برقراری نظم و انضباط بسیار منسجم است تا کارها در سمت و سوی خود دنبال شوند.

 

وظایف و مسوولیت های مدیر داخلی کلینیکهای پزشکی و بیمارستانی 

 1. مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی
 2. انتخاب مسئول باتجربه و صالح در بخشهای مختلف
 3. هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های به تصویب رسیده
 4. هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی
 5. شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.
 6. تعیین خط مشی و نظارت بر اجرای مطلوب آن
 7. کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
 8. انطباق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان
 9. تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان
 10. نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور  اطمینان حاصل از صحت اجرای برنامه ها
 11. ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 12. تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای زیر نظر  سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان
 13. ایجاد رایزنی های لازم و ارائه راهکارهای مناسب در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان
 14. نظارت بر شیوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 15. شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه
 16. مدیریت شکایتهای  بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان
 17. ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای زیر نظر پوشش
 18. هماهنگی با سرپرست پرستاران بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه
 19. پیگیری و هماهنگی  در راستای تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه
 20. نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان
 21. پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر
 22. پیگیری برای تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع
 23. پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده زیر نظر  سرپرستی
 24. بررسی بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان زیر نظر سرپرستی
 25. بررسی بر حسن جریان کلیه امور واحدهای زیر نظرسرپرستی
 26. صادر کردن دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 27. سازمان دهی فعالیتهای مرتبط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای زیر نظر  سرپرستی
 28. صدور دستورالعملها و ضوابط  و نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه
 29. شرکت در سمینارها، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام بالاتر
 30. بررسی  ومطالعه در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها
 31. جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام بالاتر
 32. مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز  و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل
 33. برنامه ریزی طرحهای  کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروری  ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

 

 مواردی که  مدیران داخلی کلینیک تازه‌کار باید بدانند

وظایف مدیر داخلی کلینیک شامل انواع رفتارهای خاص است ، رفتار و اعمالی که یک مدیر باید انجام دهد تا فرد موفقی در شغل مدیریتی خود باشد. وجه مشخص این است که مدیران  داخلی وظایف مهمی در سازمان‌هایشان به‌ عهده دارند.

 

نرم افزار مطب چیست و چرا یک مطب به نرم افزار مدیریت  داخلی نیاز دارد؟

نرم افزار مطب می تواند کار پزشک، منشی و حتی بیمار را برای مراجعه به مطب  راحتتر کند. یک نرم افزار خوب برای مطب علاوه بر نوبتدهی می تواند حسابداری های مطب یا کلینیک را به آسانی انجام دهد و گزارش های زیادی برای مدیریت مطب ارائه کند.

بیشتر بخوانید  مدیریت کلینیک و اهمیت استخدام

 

یکی از مهمترین حوزه های کاربرد تکنولوژی بهداشت و درمان است. استفاده از تکنولوژی کامپیوتری توسط پزشکان امتیازاتی از جمله بهبود کیفیت، امنیت ، کاهش خطاهای پزشکی، مدیریت بیماری‌های حاد و مزمن، بروزرسانی اطلاعات و کمک به تصمیم‌سازی پزشکی میتواند اطلاعات زیادی برای پزشک در مورد بیمار داشته باشد از این رو در حوزه مدیریت مطب نمی‌توان از اهمیت حیاتی اطلاعات چشم پوشی نمود.

مدیریت کردن یک مطب منظم و سازمان‌دهی شده از دغدغه‌های پزشکانی است که به حقوق بیماران احترام می‌گذارند.

امکانات نرم افزار مدیریت مطب را می‌توان به سه قسمت برای پزشک، بیمار و منشی تقسیم نمود.

هر یک از بخش‌ها در نرم افزار مدیریت مطب قابلیت‌هایی برای سهولت کار بیماران، پزشکان و دستیاران مطب دارد تا امور مربوط به هریک را آسان کرده و تسریع ببخشد.

 

انواع روش‌های مدیریت داخلی کلینیک

نرم افزار آزمایشگاه

نرم افزار آزمایشگاه راهکارهای بسیار خوبی در جهت مدیریت دیتاها و مدیریت اطلاعات آزمایشگاه ارائه داده است که بعد از آن استفاده ایمن و کاربردی تحت شبکه داخل آزمایشگاه آسان  می باشد. استفاده از این نرم افزار قابلیت هایی چون پذیرش و دریافت نمونه بیمار، بررسی و انجام تست ها روی نمونه، اعلام نتایج و اعلام به بیمار، بررسی میزان هزینه دریافتی، زمان پذیرش و سایر اطلاعات مربوط به بیمار از جمله بیمه را به خوبی بررسی و ذخیره می کند.

ویژگی نرم افزار مدیریت آزمایشگاه

ویژگی های نرم افزار مدیریت آزمایشگاه چون مدیریت اطلاعات پایه ای آزمایشگاه شامل اطلاعات تجهیزات، اطلاعات بیماران، تامین کنندگان، اطلاعات پرسنل و پیمانکارها، مدیریت تضمین کیفیت، مدیریت کالیبراسیون به صورت نگهداری اطلاعات تعمیر و نگهداری کالیبراسیون، حفظ مستندات و برنامه ریزی سیستم، مدیریت انبار شامل نگهداری اطلاعات خرید و فروش تجهیزات، قطعات و تجهیزات مصرف شده، مدیریت ارتباط با مشتری و بیماران است. نرم افزار داروخانه نیز از جمله نرم افزار های مدیریتی است که امروزه مورد استفاده قرار میگیرد.

چند ویژگی نرم افزار مدیریت مطب

این نرم افزار به صورت ۲۴ ساعته آنلاین است.  به طوری که چند پزشک همزمان می توانند از آن استفاده کنند. می توان با آن برای بیمار کارت هوشمند صادر کرد. حسابداری توسط آن بسیار دقیق است. شما می توانید حتی اثر انگشت بیماران را ثبت نمایید. نصب و راه اندازی آن بسیار سریع و آسان است و در مدت چند دقیقه انجام می گیرد. این نرم افزار به صورت هوشمند کار می کند و نیاز به فردی برای انجام امور آن ندارد. دارای قلم نوری است و می توان با استفاده از آن به ثبت داده ها اقدام کرد. پرونده بیماران را می توان به طور آنلاین در همه جای دنیا مشاهده کرد.

امکانات نرم افزار مدیریت داخلی درمانگاه

شما می توانید با استفاده از این نرم افزار کلینیک بسیار راحت و بدون هیچ مشکلی درمانگاه خود را مدیریت کنید. امکانات این نرم افزار شامل:

 

 • تعیین کردن شیفت های کاری و کاربری استفاده کنندگان این نرم افزار.
 • مشخص کردن پزشکان و افراد در هر بخش.
 • تعیین کردن تعداد بیمه هایی که با درمانگاه قرار داد دارند.
 • مشخص نمودن بیمه های تکمیلی که با درمانگاه قرارداد دارند.
 • معیین کردن  حد دسترسی هر کاربری که با این نرم افزار کار می کند.
 • چاپ قبض و ارتباط با دستگاه بارکد خوان.
 • نرم افزار مدیریت درمانگاه  خدمات ۱۰ ساله و پشتیبانی برای ۶ ماه به صورت رایگان را دارا می باشد.
 • آیا به این نرم افزار می توان آیتمی اضافه نمود
 • نرم افزار مدیریت  درمانگاه می تواند صندوقی مجزا داشته باشد.
 • نوبت به بیماران بدهد و یا نوبت های خالی را پر و یا نوبت ها را جایگزین کند.
 • نرم افزار مدیریت درمانگاه امکان اتصال به دستگاه کارت خوان را دارد

مدیریت کلینیک و مطب چیست؟ 

اداره کردن میتواند به صورت سازماندهی موثر منابع به منظور دستیابی به هدفها تعریف شود.یک مدیر کلینیک یا مطب دارای سطح وسیعی از مسئولیت است که این عامل بستگی به جامعه بهداشت  و سلامت مورد نظر دارد.بعضی از عملکردهای کلی در تمام کارهای مدیریتی وجود دارد مثل: برنامه ریزی ،سازمان دهی ، تعیین کارکنان ، کنترل و بودجه بندی  و جهت دهی امور میباشد .

برنامه ریزی یک مدیر ملزوم به برنامه ریزی و آماده سازی مرکز بهداشت و درمان برای رسیدن به اهداف مورد نظر است که شامل : برآورد بودجه و تحقیق بازار و ارائه استراتژی است.

سازمان دهی این مرحله شامل بازبینی مرکز، توسعه گروهای جدید و یا تعریف مشاغل جدید میباشد.هدف این کار ایجاد محیطی مناسب جهت عملکرد موثر و نتیجه بخش است.

تعیین کارکنان پیدا کردن فرد مناسب جهت انجام کارهای مختلف بخش بسیار مهمی از مدیریت مرکز بهداشت و درمان است.تعیین مشاغل مورد نظر ، آماده سازی  تعاریف کارها ، انتخاب و آماده سازی ، همه اینها کار مدیر داخلی مرکز میباشد. تشخیص معیارهای خوب قابلیت یک مدیر میباشد به عنوان مثال: تنوع ،اخلاق ،سیاست و سایر پارامترهای ورد نیاز برای هر کار دز محیط کسب و کار خویش است.

جهت دهی امور نکته قابل توجه در ارتباط با تنظیم امور ،بدست آوردن متعادل کردن بین کارکنان مورد نیاز و تولید اقتصادی است.این امر مختص مناسب منباع و راهم نمودن سیستم حمایتی است که بتواند به مسائل سریع پاسخ دهد.یک مدیر با داشتن شخصیت فردی بالا به کارکنانش روحیه وآنها را درجهت دستیابی به هدفای مشترک راهنمایی کند.

کنترل ، یک مدیر با پیگیری امور و برابری آنها بر اساس یک نقشه استراتژیک ،منحرف کردن از هدف را به حداقل میرساند. کنترل به معنای ارزیابی کیفیت در تمام مراحل مرکز بهداشت و درمان است. کنترل امور شامل: تحلیل هزینه ها ، مدیریت اطلاعات ،اندازه گیری عملکرد و عملکرد به موقع است.

بودجه بندی یکی از عوامل بسیار بحرانی در موفقیت یک پزشک پیگیری و بازبینی بودجه میباشد که اغلب توسط دوره های آموزشی مختلف مدیریت کسب و کار مورد توجه قرار گرفته استو معمولا شامل فاینانس ، محاسبات و نرم افزارهای محاسبه بودجه میشود. زمینه های دیگر جهت مدیریت کسب و کار شامل :آمار ، بازار یابی  ،منابع انسانی و اقتصاد است.همچنین عاملهایی مانند : تصمیم گیری ، منطق ، حل مسئله و مهارتهای شخصیتی هستند که نقش بسیار مهمی در کسب و کار را دارند.

 

برای مدیریت مطب و کلینیک ۶ روش وجود دارد

 

۱٫ دانش به تنهایی کافی نیست

اگر در رشته خود یک متخصص هستید نباید تصور کنید که شما از زیژگی های ضر.ری صاحبان کسب و کار برخوردارید.روز اول وقتی کار خود را شروع میکنید نباید انتظار داشته باشید که بیماران زیادی به مطب شما روی بیاورند آن هم فقط بخاطر اینکه شما در کار خود دانش کافی دارید.در گام اول شما نیاز به بازار یابی و مدیریت دارید تا چرخ های کسب و کار خود را رروغن کاری و آماده کنید.

 

۲٫ افراد مناسب را استخدام کنید

اگر در رشته خود متخصص هستید ولی از دانش کسب و کار تجربه کافی ندارید بهتر است افراد مناسبی را برای بازاریابی انجام امور مربوط استخدام کنید. بازار یابی باعث میشود مردم به مطب شما مراجعه کنند و شما باید کاری کنید که دوباره مردم به شما روی بیاورند و به دوستان خود نیز معرفی نمایند.

بیشتر بخوانید  تاثیر ایجاد احساس خوب بیمار و افزایش درآمد در مطب و کلینیک

 

۳٫ دوستان خود را استخدام نکنید

شاید این مسئله آشکار بنظر برسد ولی بارها شاهد بوده ایم که برای استخدام سراغ دوستان و آشنایان رفته اند.این کار باعث میشود که به دوستی شما آسیب برساند و یا دوستیتان از بین برود و به کسب و کارتان آسیب برساند. شاید این کار باعث سودمندی کارتان بشود ولی باید با احتیاز دوست خود را استخدام کنید و برای دوستتان حیطه دوستی و حیطه کاری را مشخص و شفاف سازی کنید

 

۴٫ تصمیمات ناگهانی نگیرید ،استراتژی برنامه ریزی اهمیت زیادی دارد

فردی را در نظر بگیرید به عنوان مدیر یک کلینیک اخیرا شروع به فعالیت کرده است. در موقعیت مکانی خوبی قرار گرفته است و نهایتا کلینیک موفقی خواهد بود ولی گاها با توجه به کاهش رونق کسب و کار در آن منطقه صاحبان کلینیک باید تلاش بیشتری داشته باشندکه بیماران به کلینیک آنها جذب شوند و با رضایت کامل آنجا را ترک کنند.

یک روز کاری شلوغ را در نظر بگیرید که بیماران زیادی برای وزیت شدن به کلینیک مراجعه کرده اند.پاسیوی کلینیک ظرفیت این تعداد بیمار را ندارد و از طرفی در کلینیک کارکنان کافی وجود ندارد د ر همین حین نیز یکی از پزشکان کلینیک را ترک میکند در این میان مدیر کلینیک تصمیمات ناگهانی و نسنجیده ای میگیرد ، یکی از این تصمیم ها دو برابر کردن تعداد کارکنان در تمام شیف های کاری است.

 

۵٫ ارتقا و جذب نیرو از درون سازمان همیشه خوب نیست

ارتقای کارکنان شاغل در مطب یا کلینیک باعث تلاش بیشتر کارکنان میشود و این روش انگیزه بیشتری به کارکنان برای کار کردن میدهدو در این مسئله شکی نیست.ولی هرگز نباید نیروی مورد نیاز را از کارکنان سازمان انتخاب کرد زیرا گاهی مجموعه مهارتهای لازم در پایگاه کارکنان سازمان وجود نداشته باشد.

 

۶٫ کسب و کار خوب یعنی هماهنگی و ثبات داشته باشید

اگر هیچ یک از موارد دیگر را رعایت نمیکنید ولی باید حتما هماهنگی و ثبات داشته باشید.برای مثال این را در نظر بگیرید که کلینیک کهنه کاری که وقتی برای انجام لیزر وارد آنجا شده اید به خوبی میداند قرار است چه چیزی دریافت کنید و چه نتیجه ای ببینید.

 

با ناهماهنگی و بی ثباتی نمیتوانید مشتریان وفاداری داشته باشید که مجدد به شما مراجعه کنندبرای رسیدن به این هدف باید کطمئن و با ثبات باشید.

 

مهمترین عامل برای موفقیت مالی مدیریت کلینیک یا مطب

مدیریت کلینیک حتما باید از نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک استفاده کند در غیر اینصورت نمیتواند تحلیل درستی از وضعیت کلینیک یا مطب خود داشته باشد و نتیجتا تحلیل ها و تصمیمات درستی در زمینه مالی کلینیک یا مطب خود بگیرد.

بیشتر مدبران کلینیک ها و مطب ها شاخصی برای ارزیابی فعالیت  کلینیک خود ندارند ،زیرا نمیتوانند پارامترهای کلیدی مطب یا کلینیک خودرا دقیق ارزیابی کننددر صورتی که اگر مطب یا کلینیک به یک نرم افزار مدیریت یا سیستمی مجهز باشد آنوقت مدیریت کلینیک یا مطب میتواند شاخص های حیاتی را بطور دقیق  ارزیابی کند.

 

مهمترین پارامترهای برای موفقیت مالی مدیریت کلینیک یا مطب کدامند؟

 1. تعداد بیماران کلینیک یا مطب در هر ماه
 2. تعداد بیماران جدیدی که در ماه به کلینیک یا مطب مراجعه کرده اند
 3. درآمد دقیق هرماه کلینیک یا مطب
 4. محاسبه دقیق و مجزا مبلغ هریک از خدمات کلینیک یا مطب
 5. پیاده سازی سیستم ارجاع بیمار
 6. محاسبه دقیق بازدهی فعالیتهای تبلیغاتی

 

کار مدیر داخلی و وظایف آن در کلینیک چیست؟

هر شرکت یا ارگانی نیاز به یک مدیر داخلی برای یکسری کارها دارد که برای انتخاب مدیر داخلی باید یک فرد مطمئن و جدی را انتخاب کنند. مدیر داخلی کلینیک باید ارتباط مستقیم با مدیر کل داشته باشد تا هر اتفاقی رخ میدهد به مدیر کل گزارش دهد.

مدیر در کنار کارکنان باید باشد تا در  نحوه کار کارکنان نظارت داشته باشد تا اگر اشتباهی رخ داد به کارکنان تذکر دهد و کنترل مجموعه در شرکت یا سازمان به عهده مدیر داخلی میباشد.

افراد بسیاری در سمتهای مختلف و با عناوین متفاوت با حوزه مدیریت روبرو هستند که یکی از این عناوین آشنای  با وظایف مدیر داخلی است. سمت سازمانی مدیر داخلی یکی از حیاتی ترین سمتها در حوزه سازمانی است که موجب پیشرفت و رشد آن سازمان میشود .مدیر داخلی هماهنگ کننده بین مقامات ارشد سازمان یا شرکت با کارمندان بوده و باید که از ریزترین مسایل در محیط کار خود و درگیری با کارکنان آگاهی داشته باشد و از سویی باید وظیفه گزارش رسانی را بدون هیچ کم و کاستی بطور کامل به انجام برساند .

 

حوزه ارتباطی در کار مدیر داخلی کلینیک  پزشکی چیست ؟

شرایط کاری وسیع مدیر داخلی کلینیک در دو بخش قابل بررسی است: اولین بخش در حیطه ارتباطات درون سازمانی است یعنی مدیر داخلی کلینیک نقطه مرکزی سازمان است و بیشتر همانگی ها ، پیامها و امور اجرایی و اداری و پیگیری ها زیر نظر مدیر داخلی میباشد.

پس از سمت مدیرعامل، مدیر داخلی کلینیک گسترده ترین حوزه ارتباطی را در اختیار دارد ،پس باید از پایین ترین تا بالاترین رده سازمانی، وظایف های مرتبط با آنان، نوع درخواست ها، حوزه های شغلی و استخدامی و بسیاری موارد دیگر آگاهی داشته باشد.

دومین بخش کاری مدیر داخلی کلینیک مربوط به ارتباطات برون سازمانی است: تمامی این وظایف در گرو آداب معاشرت و برقراری ارتباط صحیح و کارای مدیر داخلی با سازمان ها و خدمات در ارتباط است. پس بایستی بتواند  با اتخاذ ارتباطات صحیح، امور سازمانی را در هر زمان و در هر موسسه دیگری پیگیری کند و از گره و مسائل موجود در روند انجام کار در سازمان های بیرونی آگاهی پیدا کند و در کمترین زمان ممکن در جهت رفع آنها تلاش کند.

ویژگی های شخصیتی مناسب در حیطه کار مدیر داخلی کلینیک چیست ؟

مدیر داخلی کلینیک باید برای یاد گیری روحیه مشتاقی داشته باشد  و به یادگیری نرم افزارهای مختلف و مرتبط و یا زبان های مختلف اشتیاق نشان دهد تا بتواند ارتباط موثری با درون و بیرون سازمان برقرار کند. سازگاری و انعطاف پذیری مدیر داخلی از جمله مهمترین ویژگی شخصیتی اشاره کرد.  ممکن است در ساعات غیر ارادی یا روزهای تعطیل نیاز باشد که از سازمان مربوطه نظارت کند و مسائل موجود را رفع و رجوع کند.

به عبارتی  مدیر داخلی کلینیک همانند یک پزشک بایستی همیشه برای خدمت رسانی آماده باشد.

یک مدیر داخلی بایستی حتما منظم و دقیق باشد، بعلت ارتباطات پیچیده و مختلط در هم، نیاز به برقراری نظم و انضباط بسیار منسجم است تا کارها در سمت و سوی خود دنبال شوند.

بیشتر بخوانید  دلایل نیاز به نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاه

وظایف و مسوولیت های مدیر داخلی کلینیک های پزشکی و بیمارستانی 

مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی

انتخاب مسئول باتجربه و صالح در بخشهای مختلف

هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های به تصویب رسیده

هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی

شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.

تعیین خط مشی و نظارت بر اجرای مطلوب آن

کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

انطباق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور  اطمینان حاصل از صحت اجرای برنامه ها

ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای زیر نظر  سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان

ایجاد رایزنی های لازم و ارائه راهکارهای مناسب در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

نظارت بر شیوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه

مدیریت شکایتهای  بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان

ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای زیر نظر پوشش

هماهنگی با سرپرست پرستاران بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه

پیگیری و هماهنگی  در راستای تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه

نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان

پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر

پیگیری برای تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع

پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده زیر نظر  سرپرستی

بررسی بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان زیر نظر سرپرستی

بررسی بر حسن جریان کلیه امور واحدهای زیر نظرسرپرستی

صادر کردن دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

سازمان دهی فعالیتهای مرتبط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای زیر نظر  سرپرستی

صدور دستورالعملها و ضوابط  و نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

شرکت در سمینارها، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام بالاتر

بررسی  ومطالعه در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها

جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام بالاتر

مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز  و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

برنامه ریزی طرحهای  کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروری  ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

مواردی که  مدیران داخلی کلینیک تازه‌کار باید بدانند

وظایف مدیر داخلی کلینیک شامل انواع رفتارهای خاص است ، رفتار و اعمالی که یک مدیر باید انجام دهد تا فرد موفقی در شغل مدیریتی خود باشد. وجه مشخص این است که مدیران  داخلی وظایف مهمی در سازمان‌هایشان به‌ عهده دارند.

 

۱۴ اصل مدیریتی که مدیر داخلی کلینیک باید بداند.

 

۱- آقای مدیر باید از نحوه تقسیم کار مناسب مطمئن شود، به این معنی که به هر کارگر یک مسئولیت ویژه اختصاص داده شود که در انجام آن مهارت کافی داشته باشد.

۲- قدرت واقعی یعنی سازمانی که آقای مدیر در آن مشغول به کار است، این اختیار را به او بدهد تا بتواند دستورات لازم برای انجام کارها یا اهداف شرکت برای تیم تحت سرپرستی‌اش را به عمل رساند و زیردستان او نیز سفارشات و نکات مورد نظر او را دنبال کنند. آقای مدیر باید مسئولیت به انجام رساندن یک هدف را کاملا به عهده بگیرد تا اقتدار لازم خود را ثابت  کند.

۳- آقای مدیر باید درباره‌ی اجرای نظم و مقررات سازمان به تیم خود کامل و دقیق اطلاع‌رسانی کند. آنها باید از مقررات و قوانین سازمان دقیقا پیروی کنند و روش برخورد سازمان را کاملا در نظر داشته باشند.

۴- سازمانی که آقای مدیر در آن کار می‌کند باید از فرمانده بودن کاملا یکپارچه و بدون نقص او مطمئن شود، یعنی تیم تحت سرپرستی او فقط از یک نفر دستورالعمل بگیرد و کلیه‌ی فرامین و جهت‌دهی‌ها از سوی همان فرد صورت می‌گیرد؛ به عبارت دیگر هر فرد یا گروه فقط یک رئیس دارد.

۵- آقای مدیر باید از پیشروت همه در یک مسیر واحد مطمئن شود، به این معنی که تیم او روی یک مجموعه هدف مشترک متمرکز شده‌ است؛ این اهداف را خود او در جلسات تیمی برای بررسی اهداف بهره‌وری تبیین کرده است.

۶- او باید مطمئن شود منافع خودش و هر فرد از اعضای تیم او تابع منافع عمومی سازمان است.

۷- آقای مدیر باید مطمئن شود، اعضای تیمش دستمزد مناسب دریافت خواهند کرد و شرکت از طریق پرداخت حقوق و مزایا به آنها کمک می‌کند.

۸- او باید از میزان توافق افراد شرکت درباره‌ی تصمیم‌گیری‌های متمرکز مطلع باشد. در تصمیم‌گیری متمرکز، بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها توسط یک یا چند سطح از مدیران ارشد صورت می‌گیرد و در این میان مدیران سطوح پایین‌تر مثل آقای مدیر از سهم کمتری در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار هستند. اگر او در یک سازمان غیرمتمرکز مشغول به کار باشد، احتمالا قدرت تصمیم‌گیری مستقل بیشتری خواهد داشت.

۹- آقای مدیر باید بداند در کجای زنجیره‌ی اسکالر قرار دارد. زنجیره‌ی اسکالر در واقع زنجیره‌ی قدرتی است که از سطوح بالای مدیریت تا پایین‌ترین سطح را شامل می‌شود؛ در واقع می‌توانید آن را زنجیره‌ای از فرمان‌دهندگان بدانید.

۱۰- آقای مدیر باید اطمینا داشته باشد بین سفارشاتی که از بیرون می‌رسد و مواد مورد نیاز برای تولیدات هماهنگی وجود دارد، یعنی کالای مورد نیاز برای تولید به اندازه‌ی کافی موجود است.

۱۱- او به‌عنوان سرپرست تیمش باید سعی کند تمام افراد تحت نظرش شرایطِ برابری در زمینه‌ی درمان داشته باشند.

۱۲- آقای مدیر باید سعی کند در زمینه‌ی اشتغال کارکنانش متعادل باشد ،به عبارت دیگر باید امنیت شغلی آنها را تأمین کند. کارکنان در صورتی فعال‌تر و شادتر خواهند بود که بابت از دست دادن شغل‌شان نگرانی نداشته باشند.

۱۳- او باید کارکنانش را به خلاقیت و ابتکار عمل در کار تشویق کند

۱۴- آقای مدیر همچنین باید «روحیه‌ی تیمش» را پشتیبانی و تقویت کند.

 

لینک های مفید:

آموزش خرید نرم افزار مدیریت مطب همیارطب

 

برای مشاوره و خرید نرم افزار مطب و نرم افزار کلینیک همیارطب می توانید با این شماره تماس بگیرید یا اینکه از طریق پیام درخواست کنید ما با شما تماس بگیریم.

۰۹۱۷۹۵۵۳۲۹۰

 

admin
admin

دیدگاهتان را بنویسید

برگشت به بالا