در جدول زیر می توانید قابلیت های اصلی ننرم افزار جامع مدیریت کلینیک و مطب همیار طب و تفاوت قابلیت های نرم افزار مطب و نرم افزار کلینیک همیارطب را مشاهده کنید.

ردیف نام و توضیحات قابلیت نسخه مطب نسخه کلینیک
۰۱ تشکیل اتوماتیک پرونده پزشکی الکترونیک بیماران با قابلیت سرچ طبق نام، نام خانودگی، کد ملی و …
۰۲ ثبت عکس قبل و بعد از عمل، اسکن آزمایشات، عکس های رادیولوژی و … در پرونده پزشکی
۰۳ قابلیت علامت گذاری ناحیه درد در تصویر شماتیک آناتومی بدن، فک و صورت و … در پرونده پزشکی
۰۴ قابلیت ثبت فیلدهای مختلف (بنا به نیاز پزشک، مانند قد، وزن، فشار خون و … در هر بار مراجعه بیمار و گزارشگیری نموداری طبق آنها
۰۵ قابلیت اتصال به قلم نوری و ثبت شرح حال بیمار به صورت دست نویس در هر بار مراجعه در پرونده پرشکی
۰۶ تشکیل اتوماتیک پرونده مالی بیماران و گزارش دهی دقیق از وضعیت حسابرسی آنها
۰۷ سیستم رزرو وقت بیمار با قابلیت تعريف ساعات رزرو مختلف برای پزشکان به همراه سامانه پیامکی یادآوری نوبت بیمار
۰۸ سامانه پیامکی جهت ارسال پیام گروهی به بیماران با قابلیت فیلتر کردن شماره ها طبق جنسیت، نام، تاریخ تولد، محل سکونت و …
۰۹ بایگانی دقیق پذیرش های مجموعه و گزارش عملکرد جزئی و کلی در بازه زمانی از عملکرد مجموعه
۱۰ قابلیت تعریف بیمه های اصلی و تکمیلی و گزارشدهی ماهانه جهت ارائه به شرکت های بیمه گذار
۱۱ قابلیت تعریف پزشکان، پرستاران و پرسنل مجموعه و تعین درصد مشارکت های آنها در هر شیفت کاری
۱۲ قابلیت محاسبه اتوماتیک سهم پزشک، سهم پرستار، سهم پذیرش و سهم سهامداران طبق هر پذيرش (Per Case)
۱۳ انبارداری و انبار گردانی اتوماتیک و گزارشدهی دقیق از وضعیت ورود و خروج اجناس به انبار
۱۴ حسابداری کامل و تهیه فیش حقوقی (طبق حقوق ثابت و سهم المشار که برای پزشکان، پرستاران و پرسنل

 

برگشت به بالا