• ۱-مشخصات مجموعه
  • ۲-انتخاب پکیج
  • ۳-دریافت شماره پکیج

مشخصات مجموعه

انتخاب پکیج

# نام پکیج توضیحات قیمت ایتم
نرم افزار مدیریت رستوران پونه نسخه پایه 1,500,000 تومان
افزونه کلینیک 1,500,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت 1,500,000 تومان

دریافت شماره پکیج

8974-5982-7395-8978
برگشت به بالا