پرونده الکترونیک سلامت و امحاء مدارک پزشکی

امحاء در واژه به معنی نابود کردن یا ناپدید کردن است، اما از آن جا که در این مبحث منظور از امحاء ، امحای مدارک پزشکی است می توانیم اینگونه بیان کنیم که وقتی عمر پرونده های پزشکی بنابر استانداردهای…

ادامه مطلب
برگشت به بالا