نوآوری‌های پزشکی در سال ۲۰۲۰

نو آوری های  پزشکی در سال 2020 بیشتر بر روی سساخت واکسن و درمان کرونا تمرکز داشت. البته این بدین معنی نیست که در دیگر زمینه ها نوآوری و پیشرفت نبوده است.به طور کلی  در مورد برترین نوآوری ها می…

ادامه مطلب
برگشت به بالا